Stabilní výsledky

STABILITA

Základním pravidlem našeho postupu je nezávislost použitých metod pro oceňování výsledků vědecké činnosti na čase (tj. např. na roku publikace).

Metoda výpočtu jednotky SCI-bod je založena na konstantnosti v čase. Měříme tedy ve všech letech stejným metrem. To je zásadní rozdíl našeho postupu oproti postupu popsaném v Metodikách RVVI pro hodnocení výsledků, kde hodnota bodu závisí na roku uplatnění výsledku a kde navíc dochází rok od roku ke změnám v pravidlech hodnocení.

 

zpět