Produkty

 

SCIMETRICS BASIC

Nabízíme službu zpracování dat RIV za rok 2019 pro potřeby vaší fakulty. Výstupní data jsou zařazena do kontextu 4 předchozích let a do kontextu dat z celého RIV což je podstatné.
Nově jsme zavedli objektivní oceňování výsledku (tzv. váha výsledku) pomocí podílových bodů. Ocenění výsledku je rovno 1 podílovému bodu, pokud vědecký přínos tohoto výsledku je roven 1 miliontině vědeckého přínosu celého RIV v daném roce (podrobnosti viz příloha). Zatímco dřívější RIV-body, sci-body a podobně byly konvenční veličinou, podílové body jsou plně objektivní. V našem zpracování jsou také objektivně a korektně vyčísleny podíly osoby a organizace na výsledku.
Cíle naší firmy:

 • Objektivně ocenit vědecký přínos jednotlivých výsledků pomocí podílových bodů
 • Objektivně a korektně vyčíslit podíly autorů a organizací na daném výsledku
 • Ocenit vědecký výkon organizace jako součet vědeckých přínosů jejích zaměstnanců v daném roce a následně porovnat vědecký výkon různých vědeckých organizací
 • Ocenit vědecký přínos jednotlivých vědců v rámci celého RIV a to i v časovém průběhu
 • osoudit a porovnat efektivitu finančních investic v rámci podpory vědy a výzkumu

Produkt SCIMETRICS BASIC obsahuje výsledky po hlavní uzávěrce jejich sběru 31.5.2019. Výstupy jsou uspořádány do přehledných oddílů:

 1. detailní analýza výsledků zákazníka
 2. srovnání s jinými fakultami / VO
 3. analýza jednotlivých pracovníků zákazníka
 4. kooperace a sdílení výsledků
 5. predikce výsledků
 6. excelence vědců v rámci jednotlivých skupinách vědních oblastí
 7. přehledy excelentních časopisů a autorů článků v těchto časopisech ve třech nejvýznamnějších vědních oblastech fakulty / VO
 8. Výpis jednotlivých výsledků zákazníka za posledních 5 let sběru
 9. Kvartilová analýza článků zaměstnance zákazníka

Velmi zajímavé výstupy: plně objektivní kvartilová analýza, kvalitativní hodnocení knih a kapitol v knihách.