Výstupy produktu SCIMETRICS BASIC tvoří excelovské sešity (obsahující otevřené tabulky a grafy) se zde uvedeným detailním obsahem.

A: VÝSLEDKY FAKULTY
A.1 VÝSLEDKY V ČASE
A.2 SKUPINY VÝSLEDKŮ V ČASE
A.3 DRUHY VÝSLEDKŮ
A.4 DRUHY VÝSLEDKŮ V ČASE
A.5 DRUHY NEOCEŇOVANÝCH VÝSLEDKŮ V ČASE
A.6 SKUPINY VĚDNÍCH OBLASTÍ V ČASE
A.7 VĚDNÍ OBLASTI V ČASE


B: POROVNÁNÍ S JINÝMI FAKULTAMI
B1: FAKULTY NAŠÍ VŠ
B2: PODOBNÉ FAKULTY

C: PRACOVNÍCI FAKULTY


D:KOOPERACE A SDÍLENÍ VÝSLEDKŮ
D.1 VÝSLEDKY FAKULTY PODLE PODÍLU JINÝCH ORGANIZACÍ
D.2 VÝSLEDKY NAŠICH PRACOVNÍKŮ ZA FAKULTU A ZA JINÉ ORGANIZACE
D.3 VÝSLEDKY VE SPOLUPRÁCI NAŠICH A CIZÍCH PRACOVNÍKŮ
D.4 VÝSLEDKY VYKÁZANÉ NAŠIMI PRACOVNÍKY U NÁS I U JINÉ ORGANIZACE
D.5 VÝSLEDKY NAŠICH PRACOVNÍKŮ VYKÁZANÉ POUZE U JINÝCH ORGANIZACÍ


E: PREDIKCE
E1: PREDIKOVANÉ VÝSLEDKY FAKULTY
E2-1: FAKULTY NAŠÍ VŠ
E2-2: PODOBNÉ FAKULTY

F: EXCELENCE VE VĚDĚ A VÝZKUMU
F1: EXCELENCE VĚDCŮ PODLE SKUPIN VĚDNÍCH OBLASTÍ
F2: EXCELENCE PRACOVNÍKŮ FAKULTY PODLE SKUPIN VĚDNÍCH OBLASTÍ
F3 PŘEHLED PUBLIKACÍ S ČLÁNKY VE VYBRANÝCH VĚDNÍCH OBLASTECH
F3.1 NEJČETNĚJŠÍ VĚDNÍ OBLAST ČLÁNKŮ FAKULTY - PŘEHLED PUBLIKACÍ
F3.2 DRUHÁ NEJČETNĚJŠÍ VĚDNÍ OBLAST ČLÁNKŮ FAKULTY - PŘEHLED PUBLIKACÍ
F3.3 TŘETÍ NEJČETNĚJŠÍ VĚDNÍ OBLAST ČLÁNKŮ FAKULTY - PŘEHLED PUBLIKACÍ
F4 OSOBY S ČLÁNKY VE VYBRANÝCH VĚDNÍCH OBLASTECH
F4.1 NEJČETNĚJŠÍ VĚDNÍ OBLAST ČLÁNKŮ FAKULTY - OSOBY S ČLÁNKY V TÉTO OBLASTI
F4.2 DRUHÁ NEJČETNĚJŠÍ VĚDNÍ OBLAST ČLÁNKŮ FAKULTY - OSOBY S ČLÁNKY V TÉTO OBLASTI
F4.3 TŘETÍ NEJČETNĚJŠÍ VĚDNÍ OBLAST ČLÁNKŮ FAKULTY - OSOBY S ČLÁNKY V TÉTO OBLASTI


G PRIMÁRNÍ DATA
G1 VÝSKYTY VÝSLEDKŮ FAKUTLY V RIV
G2 PODÍLY NA VÝSLEDCÍCH FAKULTY


H KVARTILOVÁ ANALÝZA
H1 ČLÁNKY FAKULTY
H2 ČLÁNKY FAKULTY PODLE ROKU UPLATNĚNÍ
H3 ČLÁNKY FAKULTY PODLE SKUPIN VĚDNÍCH OBLASTÍ
H4 ČLÁNKY FAKULTY PODLE VĚDNÍCH OBLASTÍ
H5 ČLÁNKY PRACOVNÍKŮ FAKULTY
H6 PŘEHLED ČLÁNKŮ FAKULTY